Bezpieczna nawierzchnia

bezpieczna nawierzchnia z płyt gumowych
bezpieczna nawierzchnia wylewana z elementami interaktywnymi
gumowe półkule na plac zabaw
wielokolorowa nawierzchnia z płyt gumowych
górka z nawierzchni wylewanej
Steppery z gumy na plac zabaw
Gumowe kształty S i gumowe kształty C
moduly gumowe do piaskownicy
Zwierzęta gumowe na plac zabaw
Maty przerostowe pod plac zabaw
piaskownica sześciany gumowe
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Istotna informacja dla projektantów, wykonawców i inwestorów

Na stronach internetowych, na karcie technicznej oraz w instrukcjach montażowych profesjonalni producenci urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń podają wysokość upadku każdego urządzenia z ich oferty zgodnie z normą EN1176 (w przypadku placów zabaw) lub normą EN16630 (w przypadku placu ćwiczeń). Wysokość upadku, często podana jako HIC (Head Injury Criterion) jest istotną informacją dla projektantów placów zabaw i wykonawców nawierzchni bezpiecznej, bo na jej podstawie ustala się minimalną grubość nawierzchni bezpiecznej w strefie bezpieczeństwa urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa jest również podana w dokumentacji technicznej producenta. Wielkość strefy zależy m.in. od wysokość upadku.

Producenci nawierzchni syntetycznych ustalają wysokość upadku ich produktu w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z normą EN1177. Badanie wysokości upadku można również wykonać bezpośrednio na placu zabaw. Norma ustala wysokość upadku w różnych typach nawierzchni zgodnie z tabelą poniżej. Pomiędzy normami EN1776 i EN16630 są drobne różnice.

W przypadku materiałów sypkich należy planować i wykonać 10cm rezerwę na nierówności w nawierzchni. Materiały sypkie wymagają szczególnej kontroli, często widocznym problem na placach zabaw jest długotrwały brak ich uzupełnienia. Na starszych placach zabaw piasek może się zmienić w darń lub glebę.

Ale również przy nawierzchni syntetycznej regularna kontrola jest ważna. Usunięcie zanieczyszczeń (kamieni, szkła, gałęzi) chroni nie tylko użytkowników, ale również samą nawierzchnię. Drobne uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić. Piasek (z piaskownicy) może po czasie zmniejszyć wysokość upadku nawierzchni. Algi i mech mogą spowodować, że nawierzchnia syntetyczna zrobi się śliska. Otwory w matach przerostowych mogą się zasklepiać gruntem, kamieniami i innymi przedmiotami, co istotnie obniży ich poziom bezpieczeństwa.

Materiał
Opis Grubość minimalna nawierzchni
Minimalna wysokość upadku
z urządzenia
  mm mm mm
Beton/kamień/asfalt   -

- (EN1176)*

≤ 1000 (EN16630)

Gleba    

≤ 1000 (EN1176)

≤ 1200 (EN11630)

Darń   -

≤ 1000 (EN1176)

≤ 1500 (EN11630)

Kora wielkość ziarna od 20 do 80 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
Wióry/zrębki wielkość ziarna od 5 do 30 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
Piasek lub żwir wielkość ziarna od 0,2 do 8 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
Inne materiały i inne grubości wg badania zgodnie z EN 1177 minimalna wysokość upadku wg badania
*  tylko w Niemczech norma EN1176 przewiduje 600mm dla beton i asfalt. Różne kraje pozwalają darń warunkowo do 1500mm

 

Wysokość upadku płyt gumowych EUROFLEX

Nawierzchnia gumowa Euroflex ma wysokość upadku zgodnie z grafikę poniżej. Producent Euroflex gwarantuje, że podany poziom zostanie osiągnięty w każdym punkcie placu zabaw przy prawidłowym wykonaniu nawierzchni z płyt Euroflex w trakcie trwanie gwarancji fabrycznej.

 Wysokość upadku nawierzchni wylewanej

 Wysokość upadku sztucznej trawy

 

 

 
bezpiecznanawierzchnia.pl